AERA GROUP sp. z o.o.

Spółka AERA GROUP sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000418385
 • REGON – 122556332
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-04-24

Data ogłoszenia wpisu – 2012-05-16

Dane adresowe firmy AERA GROUP sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Kurozwęckiego 14

Miejscowość – 30-198 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.084221
Długość geogr. – 19.824011

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 17.2 Produkcja wyrobów z papieru i tektury

PKD 2 – 18.1 Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

PKD 3 – 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

Dane wpisane do KRS

SONIKOS sp. z o.o.

Spółka SONIKOS sp. z o.o. / siedziba Oborniki Śląskie

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000419473
 • REGON – 21867234
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-04-26

Data ogłoszenia wpisu – 2012-05-22

Dane adresowe firmy SONIKOS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Oborniki Śląskie

Ulica – Sikorskiego 42

Miejscowość – 55-120 Oborniki Śląskie

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.295361
Długość geogr. – 16.869

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 2 – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

PKD 3 – 59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

Dane wpisane do KRS

USŁUGI TRANSPORTOWE GODLEWSKI sp. z o.o.

Spółka USŁUGI TRANSPORTOWE GODLEWSKI sp. z o.o. / siedziba Dobra

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000419489
 • REGON – 321140758
 • NIP – 8513158710

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-04-27

Data ogłoszenia wpisu – 2012-05-23

Dane adresowe firmy USŁUGI TRANSPORTOWE GODLEWSKI sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Dobra

Ulica – Tulipanowa 47

Miejscowość – 72-003 Dobra

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.517948
Długość geogr. – 14.38667

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

PKD 2 – 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Dane wpisane do KRS

SPÓŁKA INWESTYCJI TARGOWYCH sp. z o.o.

Spółka SPÓŁKA INWESTYCJI TARGOWYCH sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000419410
 • REGON – 146077890
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-04-26

Data ogłoszenia wpisu – 2012-05-22

Dane adresowe firmy SPÓŁKA INWESTYCJI TARGOWYCH sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Al. Solidarności 95/99

Miejscowość – 00-144 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.243799
Długość geogr. – 21.00086

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10 Produkcja artykułów spożywczych

PKD 2 – 11 Produkcja napojów

PKD 3 – 13 Produkcja wyrobów tekstylnych

Dane wpisane do KRS

XO DENTAL CLINIC sp. z o.o.

Spółka XO DENTAL CLINIC sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000419591
 • REGON – 146101819
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-04-27

Data ogłoszenia wpisu – 2012-05-23

Dane adresowe firmy XO DENTAL CLINIC sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Sarmacka 9 10

Miejscowość – 02-972 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.918919
Długość geogr. – 19.1343

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

PKD 2 – 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

PKD 3 – 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Dane wpisane do KRS

AKTYWNY CODZIENNIE sp. z o.o.

Spółka AKTYWNY CODZIENNIE sp. z o.o. / siedziba Starogard Gdański

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000418815
 • REGON – 221647041
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-04-23

Data ogłoszenia wpisu – 2012-05-15

Dane adresowe firmy AKTYWNY CODZIENNIE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Starogard Gdański

Ulica – Rynek 12 1

Miejscowość – 83-200 Starogard Gdański

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.966049
Długość geogr. – 18.532765

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 2 – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

PKD 3 – 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Dane wpisane do KRS

GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE AGRO sp. z o.o. sp.k.

Spółka GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE AGRO sp. z o.o. sp.k. / siedziba Białystok

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000418948
 • REGON – 200693244
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2012-04-24

Data ogłoszenia wpisu – 2012-05-16

Dane adresowe firmy GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE AGRO sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Białystok

Ulica – Al. Solidarności 9

Miejscowość – 15-751 Białystok

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.138399
Długość geogr. – 23.13223

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie

PKD 2 – 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

PKD 3 – 01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

Dane wpisane do KRS

GODLEWSKI sp. z o.o.

Spółka GODLEWSKI sp. z o.o. / siedziba Dobra

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000419386
 • REGON – 321140729
 • NIP – 8513158822

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-04-27

Data ogłoszenia wpisu – 2012-05-23

Dane adresowe firmy GODLEWSKI sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Dobra

Ulica – Tulipanowa 47

Miejscowość – 72-003 Dobra

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.517948
Długość geogr. – 14.38667

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

PKD 2 – 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Dane wpisane do KRS

BILIFT ŁÓDŹ sp. z o.o.

Spółka BILIFT ŁÓDŹ sp. z o.o. / siedziba Łódź

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000419495
 • REGON – 101405078
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-04-27

Data ogłoszenia wpisu – 2012-05-23

Dane adresowe firmy BILIFT ŁÓDŹ sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Łódź

Ulica – Wiankowa 9 14

Miejscowość – 91-498 Łódź

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.82007
Długość geogr. – 19.43904

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych

PKD 2 – 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna

PKD 3 – 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych

Dane wpisane do KRS

TSM MARIUSZ RUSIN, IGOR KASZEWSKI sp.j.

Spółka TSM MARIUSZ RUSIN, IGOR KASZEWSKI sp.j. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000418657
 • REGON – 146101966
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2012-04-24

Data ogłoszenia wpisu – 2012-05-16

Dane adresowe firmy TSM MARIUSZ RUSIN, IGOR KASZEWSKI sp.j.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Pory 78

Miejscowość – 02-757 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.184711
Długość geogr. – 21.04468

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

PKD 2 – 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

PKD 3 – 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

Dane wpisane do KRS

APARTAMENTY BRONOWICKA 5 DOCTOR Q BUD sp. z o.o. sp.k.

Spółka APARTAMENTY BRONOWICKA 5 DOCTOR Q BUD sp. z o.o. sp.k. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000418904
 • REGON – 122556929
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2012-04-23

Data ogłoszenia wpisu – 2012-05-15

Dane adresowe firmy APARTAMENTY BRONOWICKA 5 DOCTOR Q BUD sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Al. Kasztanowa 73

Miejscowość – 30-238 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.065229
Długość geogr. – 19.8449

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 2 – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Dane wpisane do KRS

DFF INDUSTRIES sp. z o.o.

Spółka DFF INDUSTRIES sp. z o.o. / siedziba Tarnowskie Góry

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000419137
 • REGON – 242933260
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-04-27

Data ogłoszenia wpisu – 2012-05-23

Dane adresowe firmy DFF INDUSTRIES sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Tarnowskie Góry

Ulica – Zagórska 159

Miejscowość – 42-600 Tarnowskie Góry

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.45665
Długość geogr. – 18.84201

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

PKD 2 – 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

PKD 3 – 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

Dane wpisane do KRS

GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE EKO-PLUS sp. z o.o. sp.k.

Spółka GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE EKO-PLUS sp. z o.o. sp.k. / siedziba Białystok

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000418962
 • REGON – 200693273
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2012-04-24

Data ogłoszenia wpisu – 2012-05-16

Dane adresowe firmy GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE EKO-PLUS sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Białystok

Ulica – Al. Solidarności 9

Miejscowość – 15-751 Białystok

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.138399
Długość geogr. – 23.13223

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie

PKD 2 – 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

PKD 3 – 01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

Dane wpisane do KRS

ZGUD CONSULTING sp. z o.o.

Spółka ZGUD CONSULTING sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000418942
 • REGON – 122628014
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-04-23

Data ogłoszenia wpisu – 2012-05-15

Dane adresowe firmy ZGUD CONSULTING sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Bandurskiego 66 4

Miejscowość – 31-515 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.07139
Długość geogr. – 19.9622

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

PKD 2 – 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

PKD 3 – 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Dane wpisane do KRS

GAT AUSTROPOL sp. z o.o.

Spółka GAT AUSTROPOL sp. z o.o. / siedziba Szymiszów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000418010
 • REGON – 161460716
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-04-23

Data ogłoszenia wpisu – 2012-05-15

Dane adresowe firmy GAT AUSTROPOL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Szymiszów

Ulica – Ligonia 13

Miejscowość – 47-100 Strzelce Opolskie

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.513451
Długość geogr. – 18.22857

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 28.1 Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia

PKD 2 – 28.12 Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego

PKD 3 – 28.2 Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia

Dane wpisane do KRS

FABENO sp. z o.o. S.K.A.

Spółka FABENO sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000419690
 • REGON – 21872672
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2012-04-27

Data ogłoszenia wpisu – 2012-05-23

Dane adresowe firmy FABENO sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Kukuczki 5 13

Miejscowość – 50-570 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.071852
Długość geogr. – 17.034765

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

PKD 2 – 24.32.Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno

PKD 3 – 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno

Dane wpisane do KRS

WIDZEWSKA MANUFAKTURA sp. z o.o. S.K.A.

Spółka WIDZEWSKA MANUFAKTURA sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Łodzi

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000418258
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2012-04-27

Data ogłoszenia wpisu – 2012-05-23

Dane adresowe firmy WIDZEWSKA MANUFAKTURA sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Łodzi

Ulica – Józefa Piłsudskiego 133 D

Miejscowość – 92-318 Łódź

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.763538
Długość geogr. – 19.53528

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.1 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych

Dane wpisane do KRS

VESA BUD sp. z o.o.

Spółka VESA BUD sp. z o.o. / siedziba Płock

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000416812
 • REGON – 145964872
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-04-23

Data ogłoszenia wpisu – 2012-05-14

Dane adresowe firmy VESA BUD sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Płock

Ulica – Gradowskiego 30 A

Miejscowość – 09-402 Płock

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.54858
Długość geogr. – 19.687201

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

PKD 2 – 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

PKD 3 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Dane wpisane do KRS

CM POLSKA sp. z o.o.

Spółka CM POLSKA sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000418838
 • REGON – 302096147
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-04-23

Data ogłoszenia wpisu – 2012-05-15

Dane adresowe firmy CM POLSKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Mazowiecka 38

Miejscowość – 60-623 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.46302
Długość geogr. – 16.922621

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

PKD 2 – 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

PKD 3 – 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Dane wpisane do KRS

CALOMEL COMPANY sp. z o.o.

Spółka CALOMEL COMPANY sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000418963
 • REGON – 146101334
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-04-23

Data ogłoszenia wpisu – 2012-05-15

Dane adresowe firmy CALOMEL COMPANY sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Al. Armii Ludowej 14

Miejscowość – 00-638 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.218761
Długość geogr. – 21.014521

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

PKD 2 – 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

PKD 3 – 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Dane wpisane do KRS

EMAUS 35 sp. z o.o. sp.k.

Spółka EMAUS 35 sp. z o.o. sp.k. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000419668
 • REGON – 122564805
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2012-04-27

Data ogłoszenia wpisu – 2012-05-23

Dane adresowe firmy EMAUS 35 sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Grodzka 35 8

Miejscowość – 31-001 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.054579
Długość geogr. – 19.93773

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

PKD 3 – 43 Roboty budowlane specjalistyczne

Dane wpisane do KRS

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE SPRZĘT-BUD sp. z o.o.

Spółka PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE SPRZĘT-BUD sp. z o.o. / siedziba Puławy

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000418937
 • REGON – 61406921
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-04-24

Data ogłoszenia wpisu – 2012-05-16

Dane adresowe firmy PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE SPRZĘT-BUD sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Puławy

Ulica – Składowa 8B

Miejscowość – 24-100 Puławy

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.459681
Długość geogr. – 21.93085

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

PKD 2 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

PKD 3 – 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Dane wpisane do KRS

MŁYNARSTWO SOPICKI sp. z o.o. sp.k.

Spółka MŁYNARSTWO SOPICKI sp. z o.o. sp.k. / siedziba Rudze

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000419437
 • REGON – 122563852
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2012-04-27

Data ogłoszenia wpisu – 2012-05-23

Dane adresowe firmy MŁYNARSTWO SOPICKI sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Rudze

Ulica – 27

Miejscowość – 32-640 Rudze

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.98872
Długość geogr. – 19.45063

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

PKD 2 – 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

PKD 3 – 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Dane wpisane do KRS

AUTO-GUM sp. z o.o. sp.k. W KRAKOWIE

Spółka AUTO-GUM sp. z o.o. sp.k. W KRAKOWIE / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000418888
 • REGON – 350501716
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2012-04-27

Data ogłoszenia wpisu – 2012-05-23

Dane adresowe firmy AUTO-GUM sp. z o.o. sp.k. W KRAKOWIE

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Dekerta 16

Miejscowość – 30-703 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.04879
Długość geogr. – 19.969351

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

Dane wpisane do KRS

IMCS POLAND sp. z o.o.

Spółka IMCS POLAND sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000418893
 • REGON – 146111516
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-04-23

Data ogłoszenia wpisu – 2012-05-14

Dane adresowe firmy IMCS POLAND sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Syreny 9 96

Miejscowość – 01-132 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.23506
Długość geogr. – 20.96475

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy

PKD 2 – 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

PKD 3 – 53 Działalność pocztowa i kurierska

Dane wpisane do KRS